Med Den Grafiske Højskole og Skolen for Brugskunst i baglommen
rejste jeg i 1982 til Australien. Her lærte jeg, at “Keep it simple” er vejen frem mod bedre grafisk kommunikation.

I 1984 lagde jeg grundstenen til den forretning, jeg har i dag og blev i 
1998 optaget som medlem i foreningen Danske Designere - også kaldet
for MDD.

Min interesse for kommunikation gennem grafisk design er ikke blevet 
mindre med årene, tværtimod. Jeg brænder stadig for de kreative løsninger og arbejder altid 100% målrettet med fokus på den optimale løsning.

Som grafisk designer kan jeg hjælpe med at sikre dig den nødvendige 
opmærksomhed og bane vejen til din succes.

Peter Ludvigsen
Grafisk designer MDD
Cikorievej 14
DK-4300 Holbæk
Tlf. +45 5124 8333
mail@ludvig.dk
www.ludvig.dk