Grafisk løsning til synliggørelse af
affaldsspande på hovedgade i Holbæk

Udført i samarbejde med
Holbæk Byforum og MED
Skilteteknik

Udført i samarbejde med Holbæk Byforum og MED Skilteteknik

Ide-udvikling og design af
HOL BÆK REN dekoration for
synliggørelse af affaldsspand på
hovedgaden i Holbæk.