Ny fælles visuel identitet til BAC
Corrosion Control A/S og IMPALLOY Ltd

Nyt overordnet design
til ny visuel identitet

Nyt overordnet design til ny visuel identitet

BAC Corrosion Control A/S og datterselskabet IMPALLOY Ltd er globale producenter og leverandøre af galvaniske anoder til katodisk beskyttelse.

Udarbejdelse og design af ny fælles visuel identitet.

Logo-fution mellem BAC Corrosion Control A/S og IMPALLOY Ltd til BAC-IMPALLOY.

Udarbejdelse af vektor illustration
til brug på udstillingsmateriale.